مستند Interview With An Evil Child

مستند Interview With An Evil Child

مستند Interview With An Evil Child (مصاحبه با فرزند شیطان) مصاحبه با بث توماس کودک 6 ساله ای است که به دلیل آزارهایی که در دوران کودکی دیده است، باعث شده رفتارهای شیطانی و پرخاشگرانه ای داشته باشد. در این مستند شاهد هستیم که بث چطور با خونسردی درباره افکار پلید خودش صحبت میکند.

* مصاحبه همراه با زیرنویس فارسی چسبیده است.

دیدگاهتان را بنویسید