مصاحبه جفری دامر با نانسی گلس

مصاحبه جفری دامر با نانسی گلس

مصاحبه جفری دامر قاتل سریالی با نانسی گلس که در آن درباره این که چرا دست به چنین جنایاتی زده صحبت میکند.

* مصاحبه جفری دامر همراه با زیرنویس فارسی چسبیده است.

دیدگاهتان را بنویسید