قتل مرموز جسی بلاجت

قتل مرموز جسی بلاجت

جسی بلاجت شب بعد از کلی خوش گذرونی با دوستانش از مهمونی برمیگرده اما چیزی که نمی دونسته این بوده که اونشب، آخرین شب زندگیشه…

دیدگاهتان را بنویسید