آخرین مصاحبه تد باندی

آخرین مصاحبه تد باندی

آخرین مصاحبه تد باندی با دکتر دابسون در روز قبل از اعدام شدن او در زندان که در آن راجع به دلایل ارتکاب قتل هایش صحبت میکند.

برای تماشای مستند آخرین مصاحبه تد باندی  به صورت رایگان به لینک یوتیوب مراجعه کنید.

* مستندها همراه با زیرنویس فارسی چسبیده هستند.

* مستندهای دیگر از تد باندی

دیدگاهتان را بنویسید