مستند Wild Wild Country 2018

مستند جنایی Wild Wild Country درباره اوشو رهبر یک فرقه در هندوستان است که بعد از محبوبیت بیش از حد و افزایش تعداد پیروانش به دلیل حساسیت دولت هندوستان نسبت به او, اوشو تصمیم میگیرد در دهه 80 میلادی شهری در آمریکا تاسیس کند و…

ادامه خواندنمستند Wild Wild Country 2018