مستند Wild Wild Country 2018

مستند Wild Wild Country 2018

مستند جنایی Wild Wild Country درباره اوشو رهبر یک فرقه در هندوستان است که بعد از محبوبیت بیش از حد و افزایش تعداد پیروانش به دلیل حساسیت دولت هندوستان نسبت به او, اوشو تصمیم میگیرد در دهه 80 میلادی شهری در آمریکا تاسیس کند و به همراه هزاران نفر از پیروان خود از سرتاسر دنیا به آنجا کوچ کند.اما بعد از گذشت چند مدت شهر به آشوب کشیده می شود و افراد پشت پرده این فرقه راه مجرمانه ای را پیش می گیرند.

* مستندها همراه با زیرنویس چسبیده هستند

دیدگاهتان را بنویسید