مستند The Devil Next Door

مستند جنایی /تاریخی The Devil Next Door درباره یک افسر نازی است که بعد از جنگ جهانی به آمریکا مهاجرت کرده و 40 سال است که با هویت مخفی در آمریکا زندگی می کند اما در نهایت توسط دولت آمریکا شناسایی می شود و مشخص…

ادامه خواندنمستند The Devil Next Door